Majątek

Majątek Izby opisano w Statucie (patrz zakładka Statut, par.8).