Redakcja BIP

Redaktorka Biuletynu Informacji Publicznej Izby Adwokackiej w Olsztynie: Elżbieta Smolarek

kontakt do Redaktorki:

ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn

tel. / fax. 89 527 34 45

e-mail: ora.olsztyn@adwokatura.pl