Samorząd

wielkość tekstu: A | A | A

 

Rada Adwokacka

1

Dziekan Rady

Adw. Stefan Salamon

2

Wicedziekan Rady

Adw. Jerzy Dobrzański

3

Wicedziekan Rady

Adw. Krzysztof Misiarz

4

Sekretarz Rady

Adw. Andrzej Wasilewski

5

Skarbnik Rady

Adw. Andrzej Jemielita

6

Członek Rady

Adw. Jacek Klonowski

7

Członek Rady 

Adw. Jolanta Gajownik

8

Członek Rady

Adw. Karol Wójcik

9

Członek Rady

Adw. Marcin Kaczyński

Zastępcy Członków Rady

1

Adw. Janusz Jarocki

2

Adw. Magdalena Pietkiewicz

 

 

 

Sąd Dyscyplinarny

1

Prezes

Adw. Zofia Bonk

2

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Artur Rusa

3

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Przemysław Borzymowski

4

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Marek Justyna

5

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Marcin Szewczyk

6

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Marta Trawczyńska

7

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Rafał Przybyszewski

8

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Roman Anoszkin

9

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Wacław Misiarz

10

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Jerzy Sołdan

11

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Jan Gajewski

12

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Małgorzata Raubo

13

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Kamil Rytelewski

14

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Izabela Maruchacz

15

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Paweł Dowgwiłłowicz

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego

1

Adw. Magdalena Staszewska

2

Adw. Sławomir Szubstarski

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Adw. Andrzej Kempa

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

1.

Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Rafał Rutecki

2.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Paweł Bubnowski

3.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Jadwiga Panisko

4.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Anna Wojciechowska

 

 

Komisja Rewizyjna

1

Przewodniczący

Adw. Andrzej Szydziński

2

Członek Komisji Rewizyjnej

Adw. Maciej Kazimierz Osowicki

3

Członek Komisji Rewizyjnej

Adw. Piotr Jasiński

4

Członek Komisji Rewizyjnej

Adw. Edward Ośko

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej

1

Adw. Joanna Klonowska-Dobrońska

2

Adw. Paweł Bubnowski

 

 

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

1

Adw. Stefan Salamon

2

Adw. Andrzej Kozielski

3

Adw. Mirosława Pietkiewicz

4

Adw. Rajmund Żuk

5

Adw. Jerzy Dobrzański

6

Adw. Joanna Kucharzewska

 

 

 

Rzecznik Parsowy

Adw. Magdalena Wilczek

Zastępca Rzecznika Prasowego

apl. adw. Karol Kakowski